CVA AEI 2021

Ja es troba disponible al gestor curricular el nou format CVA AEI 2021 dins l'apartat "Gestió - Els meus Cvs". Aquest format es troba disponible també per a cada cv personalitzat que tingueu disponible, però seguirà tenint en compte la producció dels darrers 10 anys.

-Altres dades d'interès per a l'elaboració del CVA AEI 2021:

1. Aquest format de CVA permet fer constar una situació d'interrupció de l'activitat investigadora. Aquesta informació dins del gestor curricular cal ubicar-la a l'apartat d'"Activitat - Professional - Experiència Professional. Tipologia: Interrupcions a la carrera investigadora”.

Per als ítems amb aquesta tipologia és obligatori marcar la data d'inici i fi i el centre on es produeix aquesta interrupció de l'activitat investigadora.

2. Apartat B. Resum del CV.

El resum es troba ubicat a "Dades de l'Investigador - Breu Presentació Cv". L'ítem Resum CV (Principis DORA) compta amb un índex dels principis DORA a completar. Recordem que podeu activar els indicadors de qualitat automàticament per aquest resum així com la importància de desactivar antics resums que tingueu creats (només n'hi pot haver un d'actiu). Per desactivar un resum punxeu el llapis vermell que hi ha al costat i marqueu “No” allà on hi diu “Activar Si/No”.